Điểm chuẩn, điểm thi các trường đại học cao đẳng năm 2011

Điểm chuẩn Đại học 2011

1 tin nhắn 3 kết quả
Để nhận kết quả điểm thi, điểm chuẩn, và trí xếp hạng ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG  2011 tự động qua SMS nhanh nhất và chính xác nhất ngay khi có thông tin:
 Soạn tin: TY SốBáoDanh gửi 6766
Ví dụ: Để tra điểm thi, lấy điểm chuẩn, xem vị trí trong bảng xếp hạng, của thí sinh có Số báo danh là KHAA8007 chỉ cần duy nhất 1 tin nhắn đăng ký
soạn tin: TY KHAA8007 gửi 6766


Điểm chuẩn đại học là mức điểm trúng tuyển của từng trường, từng ngành mà bạn đã đăng ký
Điểm chuẩn sẽ tùy thuộc vào mức điểm của từng trường đưa ra, nên sẽ có sự chênh lệch khác nhau giữa các trường

TRA CỨU ĐIỂM CHUẨN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG HỌC VIỆN 2011

Làm sao để biết điểm chuẩn nhanh chóng và dễ dàng nhất?
Các bạn hãy đăng ký sử dụng dịch vụ tra cứu điểm chuẩn qua tin nhắn của tổng đài 6x66
vì hệ thống sử lý trên quy trình tự động nên khả năng chính xác rất cao, đảm bảo nhanh và chính xác,


Để đăng ký sử dụng dịch vụ các bạn soạn tin nhắn:
TY Mã Trường gửi tới 6666
Ví dụ: Bạn muốn lấy điểm chuẩn Trường Đại học công nghệ(thuộc đại học quốc gia hà nội) vậy bạn chỉ cần
Soạn tin nhắn: TY QHI gửi tới 6666
Ngay lập tức hệ thống sẽ gửi cho bạn 1 tin nhắn để xác nhận việc gửi tin thành công và ngay khi có điểm chuẩn tổng đài sẽ gửi thông tin đầy đủ về điện thoại của bạn


Hỗ trợ trực tuyến:  ho tro mua thi  ho tro mua thi BẢNG MÃTRƯỜNG ĐH CĐ THAM GIA TUYỂN SINH NĂM 2011 THEO BỘ GD&ĐT
Mã Trường
Tên trường
Mã Trường
Tên trường
DAI HOC QUOC GIA HA NOI DHH DH Ha Hoa Tien
QHI Truong Dai hoc Cong nghe TDD DH Thanh Do
QHT Truong Dai hoc Khoa hoc Tu nhien Truong Si quan chinh tri
QHX Truong Dai hoc Khoa hoc Xa hoi va Nhan van LCH Phia Bac
QHF Truong Dai hoc Ngoai ngu LCS Phia Nam
QHE Khoa Kinh te SDU DH Sao Do
QHL Khoa Luat DDN DH Dai Nam
QHS Khoa Su pham DKY DH Ky thuat y te Hai Duong
QHQ Khoa Quoc te RMU DH Quoc te RMIT Viet Nam (Co so phia Nam)
DAI HOC THAI NGUYEN Truong Sy quan Luc quan 2
DTE Truong Dai hoc Kinh te - Quan tri kinh doanh LBH Co so phia Bac
DTK Truong Dai hoc Ky thuat Cong nghiep LBS Coso phia Nam
DTN Truong Dai hoc Nong Lam Truong si quan Phao Binh
DTS Truong
Dai hoc Su pham
PBH Co so phia Bac
DTY Truong
Dai hoc Y khoa
PBS Co so phia Nam
DTC Khoa
CNTT
Truong
Sy quan Tang-Thiet-Giap
DTZ Khoa
Khoa hoc tu nhien va xa hoi
TGH Co so phia Bac
DTU Truong
Cao dang Kinh te - Ky thuat
TGS Co so phia Nam
ANH Hoc vien An ninh Nhan dan Truong Sy quan Dac cong
TGC Hoc vien Bao chi Tuyen truyen DCH Co so phia Bac
CSH Hoc vien Canh sat Nhan dan DCS Coso phia Nam
DTF Khoa ngoai ngu- DH Thai Nguyen Truong Sy quan Phong Hoa
HOC VIEN CONG NGHE BUU CHINH VIEN THONG HGH Coso phia Bac
BVH Co so phia Bac HGS Co so phia Nam
BVS Co so phia Nam Truong si quan Khong Quan
HOC VIEN HANH CHINH QUOC GIA KGH He dai hoc (phia Bac)
HCH Co so phia Bac KGS He dai hoc (phia Nam)
HCS Co so phia Nam CUH He cao dang (phia Bac)
KMA Hoc vien Ky thuat Mat ma CUS He cao dang (phia Nam)
NHH Hoc vien Ngan hang Truong  Sy quan Cong binh
HVQ Hoc vien Quan ly Giao duc SNH He dai hoc (phia Bac)
HQT Hoc vien ngoai giao SNS He dai hoc (phia Nam)
HTC Hoc vien Tai chinh ZCH He cao dang (phia Bac)
HYD Hoc vien Y duoc hoc co truyen Viet Nam ZCS He cao dang (phia Nam)
NVH Nhac vien Ha Noi Truong Sy quan Thong tin
BKA Truong Dai hoc Bach Khoa Ha Noi TTH He dai hoc (phia Bac)
LDA Truong Dai hoc Cong doan TTS He dai hoc (phia Nam)
DCN Truong Dai hoc Cong nghiep Ha Noi ZTH He cao dang (phia Bac)
DKH Truong
Dai hoc Duoc Ha Noi
ZTS He cao dang (phia Nam)
DDL Truong Dai hoc Dien luc Truong Dai hoc Van hoa Nghe thuat Quan doi
YDD Truong Dai hoc Dieu duong Nam Dinh ZNH Co so phia Bac
TRUONG DAI HOC GIAO THONG VAN TAI ZNS Coso phia Nam
GHA Co
so phia Bac
RMT Truong
Dai hoc Quoc te RMIT Viet Nam
GSA Co
so phia Nam
 CCM Truong
Cao Dang Cong Nghiep Det May Thoi Trang Ha Noi
NHF Truong
Dai hoc Ha Noi
 CND Truong
Cao Dang Cong Nghiep Nam Dinh
THP Truong
Dai hoc Hai Phong
 CPY Truong
Cao Dang Cong Nghiep Phuc Yen
HHA Truong
Dai hoc Hang Hai
 CCD  Truong
Cao Dang Cong Nghiep Sao Do
HDT Truong
Dai hoc Hong Duc
 CCB Truong Cao Dang Cong
Nghiep Thai Nguyen 
THV Truong
Dai hoc Hung Vuong
 CTP Truong
Cao Dang Cong Nghiep Thuc Pham
KHA Truong
Dai hoc Kinh te Quoc dan
 CCX Truong
Cao Dang Cong Nghiep va Xay Dung
KTA Truong
Dai hoc Kien truc Ha Noi
 CVT Truong
Cao Dang Cong Nghe VIETTRONICS
TRUONG
DAI HOC LAO DONG - XA HOI
 CCV Truong
Cao Dang Cong Nghiep Viet Duc
DLX Co so phia Bac  CIH Truong
Cao Dang CongNghiep Viet Hung
DLS Co so phia Nam  CXD Truong
Cao Dang Cong Nghiep Xay Lap Dien
LNH Truong Dai hoc Lam Nghiep  CKL Truong
Cao Dang Co Khi Luyen Kim
LPH Truong Dai hoc Luat Ha Noi  CHN Truong
Cao Dang Cong Dong Ha Noi
MDA Truong Dai hoc Mo dia chat  D20 Truong
Cao Dang Cong Dong Ha Tay
MTC Truong Dai hoc My thuat Cong nghiep  D03 Truong
Cao Dang Cong Dong Hai Phong
MTH Truong Dai hoc My thuat Ha Noi CDH Truong
Cao Dang Du Lich Ha Noi
TRUONG
DAI HOC NGOAI THUONG
CLH Truong
Cao Dang Dien Tu-Dien Lanh Ha Noi
NTH Co so phia Bac CGH Truong
Cao Dang Giao Thong Van Tai
NTS Co so phia Nam Co so tai Ha Noi
NNH Truong Dai hoc Nong nghiep 1 Co so tai Vinh Yen,Vinh Phuc
TRUONG
DAI HOC PHONG CHAY CHUA CHAY
Co so tai Thai Nguyen
PCH Co so phia Bac CHC Truong
Cao Dang Hoa Chat
PCS Co so phia Nam CCK Truong Cao Dang Kinh Te Cong Nghiep Ha Noi
RMH Truong Dai hoc Rang - Ham - Mat CCN Truong Cao Dang
Kinh Te Ky Thuat Cong Nghiep I 
SKD Truong Dai hoc San khau dien anh CHD Truong
CD Kinh Te Ky Thuat Hai Duong
SPH Truong Dai hoc Su pham Ha Noi CEA Truong CD Kinh Te Ky Thuat
Nghe An 
SP2 Truong Dai hoc Su pham Ha Noi 2 CTB Truong CD Kinh Te Ky Thuat Thai Binh
SKH Truong Dai hoc Su pham Ky thuat Hung Yen CTH Truong
CD Kinh Te-Ky Thuat Thuong Mai
SKN Truong Dai hoc Su pham Ky thuat Nam Dinh Co
so 1 tai Ha Tay
SKV Truong
Dai hoc Su pham Ky thuat Vinh
Co
so 2 tai Hue
GNT Truong
Dai hoc Su pham nghe thuat TW
CKT Truong CD Kinh Te-Tai Chinh Thai Nguyen
TDH Truong
Dai hoc Su pham TD - TT Ha Tay
CKS Truong CD Ky Thuat Khach San va Du Lich
TTB Truong
Dai hoc Tay Bac
CDM Truong Cao Dang Ky Thuat Mo
TRUONG
DAI HOC THE DUC THE THAO 1
CYH Truong CD Ky Thuat Y Te I-Bo Y Te
TDB Tai
truong (Tu Son, Bac Ninh)
CMH Truong
CD Mua Viet Nam
TDD Cao dang TDTT Da Nang CNT Truong CD Nghe Thuat Ha Noi
TMA Truong
Dai hoc Thuong mai
CNL Truong
CD Nong Lam
TRUONG
DAI HOC THUY LOI
CPT Truong
CD Phat Thanh Truyen Hinh I
TLA Tai
Ha Noi
CM1 Truong
CD Trung Uong
TLS Co
so 2
CTK Truong
CD Tai Chinh-Quan Tri Kinh Doanh
VHH Truong
Dai hoc Van hoa Ha Noi
CKH Truong
CD Tai Nguyen va Moi Truong Ha Noi
TDV Truong
Dai hoc Vinh
CTO Truong CD The Duc The Thao
Thanh Hoa 
XDA Truong
Dai hoc Xay dung Ha Noi
CTE Truong
CD Thong Ke
YHB Truong
Dai hoc Y Ha Noi
CSB Truong
CD Thuy San
YPB Truong
Dai hoc Y Hai Phong
CTM Truong
CD Thuong Mai va Du Lich
YTB Truong
Dai hoc Y Thai Binh
CTV Truong
CD Truyen Hinh
YTC Truong
Dai hoc Y te cong cong
CDT Truong
CD Xay Dung Cong Trinh Do Thi
MHN Vien
Dai hoc mo Ha Noi
CXH Truong
CD Xay Dung So 1
DDD Truong
Dai hoc Dan lap Dong Do
C11 Truong
CD Su Pham Bac Kan
DHP Truong
Dai Hoc Danlap Hai Phong
C19 Truong CD Su Pham Bac
Ninh 
DTV Truong
Dai hoc Dan lap Luong The vinh
C06 Truong
CD Su Pham Cao Bang
DPD Truong
Dai hoc Dan lap Phuong Dong
C62 Truong
CD Su Pham Dien Bien
DTL Truong
Dai hoc Dan lap Thang Long
C05 Truong
CD Su Pham Ha Giang
DCA Truong
Dai hoc Chu Van An
C24 Truong
CD Su Pham Ha Nam
DQK Truong
Dai hoc KD va CN Ha Noi
C01 Truong
CD Su Pham Ha Noi
TRUONG
DAI HOC QUOC GIA TP.HCM
C20 Truong
CD Su Pham Ha Tay
QSB Truong
Dai hoc Bach Khoa
C30 Truong
CD Su Pham Ha Tinh
QST Truong
Dai hoc Khoa hoc Tu nhien
C21 Truong
CD Su Pham Hai Duong
QSX Truong
Dai hoc Khoa hoc Xa hoi va Nhan van
C22 Truong
CD Su Pham Hung Yen
QSQ Truong
Dai hoc Quoc te
C23 Truong
CD Su Pham Hoa Binh
QSC Truong
Dai hoc CNTT
C08 Truong
CD Su Pham Lao Cai
QSK Khoa
Kinh te - Luat
C10 Truong
CD Su Pham Lang Son
QSI TT
Dao tai Quoc te
C25 Truong
CD Su Pham Nam Dinh
QSF Trung tam DH Phap tai TP HCM C18 Truong CD Su Pham Ngo Gia
Tu Bac Giang 
QSY Khoa Y C29 Truong
CD Su Pham Nghe An
TRUONG
DAI HOC HUE
C27 Truong
CD Su Pham Ninh Binh
DHT Truong
Dai hoc Khoa hoc
C17 Truong
CD Su Pham Quang Binh
DHK Truong
Dai hoc Kinh te
C14 Truong
CD Su Pham Son La
DHF Truong
Dai hoc Ngoai ngu
C26 Truong
CD Su Pham Thai Binh
DHN Truong DH Nghe Thuat - DH Hue C12 Truong
CD Su Pham Thai Nguyen
DHS Truong
Dai hoc Su pham
C09 Truong
CD Su Pham Tuyen Quang
DHY Truong
Dai hoc Y
C16 Truong
CD Su Pham Vinh Phuc
DHC Khoa
Giao duc The chat
C13 Truong
CD Su Pham Yen Bai
DHL DH Nong Lam CVV Truong
CD Van Hoa-Nghe Thuat Nghe An
DHD Khoa Du lich CVB Truong
CD Van Hoa Nghe Thuat Tay Bac
DHQ DH Hue Tai Quang Tri CNB Truong
CD Van Hoa -Nghe Thuat Thai Binh
Truong
Dai hoc Da Nang
CVH Truong
CD Van Hoa -Nghe Thuat Thanh Hoa
DDQ Truong
Dai hoc Kinh te
CVD Truong
CD Van Hoa-Nghe Thuat va Du Lich Ha Long
DDK Truong
Dai hoc Bach Khoa
CNV Truong CD Van Hoa Nghe
Thuat Viet Bac 
DDF Truong
Dai hoc Ngoai ngu
CV1 Truong
CD Van Thu Luu Tru TW 1
DDC Truong
Cao dang Cong nghe
CYZ Truong
CD Y Te Ha Noi
DDS Truong
Dai hoc Su pham
CYN Truong
CD Y Te Ha Tinh
DDI Truong
Cao dang CNTT
CYL Truong
CD Y Te Lang Son
DDP Phan
hieu DH Da Nang tai Kon Tum
CYA Truong
CD Y Te Nghe An
HHK Truong
Dai hoc Hang khong Viet Nam
CYP Truong
CD Y Te Phu Tho
TAG Truong
Dai hoc An Giang
CYQ Truong
CD Y Te Quang Ninh
ANS Truong
Dai hoc An ninh Nhan dan
CYT Truong
CD Y Te Thanh Hoa
DMS Truong
Dai hoc Ban cong Marketing
CYI Truong
CD Y Te Thai Nguyen
DTT Truong
Dai hoc BC Ton Duc Thang
CBK: Truong
CD Bach Khoa Hung Yen
DBL Truong
Dai hoc Bac Lieu
CTD Truong
CD Cong Nghe Thanh Do
TCT Truong
Dai hoc Can Tho
CBH Truong
CD Cong Nghe Bac Ha
CSS Truong
Dai hoc Canh sat nhan dan
CNC Truong
CD Ngoai Ngu Cong Nghe Viet Nhat
HUI Truong
Dai hoc Cong nghiep TP.HCM
CBC Truong
CD Ban Cong Cong Nghe va Quan tri Doanh Nghiep
TDL Truong
Dai hoc Da Lat
CCS Truong
CD Cong Nghiep Det May Thoi Trang
GTS Truong
Dai hoc Giao thong van tai TP.HCM
CCH Truong
CD Cong Nghiep Hue
KTS Truong
Dai hoc Kien truc TP.HCM
CCT Truong CD Cong Nghiep Thuc
Pham TPHCM 
KSA Truong
Dai hoc Kinh te TP.HCM
CCP Truong
CD Cong Nghiep Tuy Hoa
LPS Truong
Dai hoc Luat TP.HCM
CDS Truong
CD Cong Nghiep va Quan Tri SONADEZI
MTS Truong
Dai hoc My thuat TP.HCM
D52 Truong
CD Cong Dong Ba Ria Vung Tau
NHS Truong
Dai hoc Ngan hang TP.HCM
D50 Truong
CD Cong Dong Dong Thap
TRUONG
DAI HOC NHA TRANG
D64 Truong
CD Cong Dong Hau Giang
TSB Co
so phia Bac
D54 Truong
CD Cong Dong Kien Giang
TSN Co
so tai Nha Trang
D35 Truong
CD Cong Dong Quang Ngai
TSS Co
so tai Can Tho
CST Truong
CD Cong Dong Soc Trang
NVS Nhac
vien TP.HCM
D57 Truong
CD Cong Dong Vinh Long
NLS Truong
Dai hoc Nong Lam TP.HCM
CLD Truong
CD Dien Luc Mien Trung
DPY Truong
Dai hoc Phu Yen
CDE Truong
CD Dien Luc TPHCM
DQB Truong
Dai hoc Quang Binh
CGD Truong
CD Giao Thong Van Tai II
DQN Truong
Dai hoc Quy Nhon
CGS Truong
CD Giao Thong Van Tai 3
SPD Truong
Dai hoc SP Dong Thap
CEP Truong
CD Kinh te TPHCM
SPK Truong
Dai hoc SP Ky thuat TP.HCM
CKD Truong
CD Kinh te Doi Ngoai
SPS Truong
Dai hoc Su Pham TP.HCM
CKK Truong
CD Kinh te-Ke hoach Da Nang
STS Truong
Dai hoc SP TD - TT TP.HCM
CEC Truong
CD Kinh te-Ky Thuat Can Tho
TTN Truong
Dai hoc Tay Nguyen
CKG Truong
CD Kinh te-Ky Thuat Kien Giang
TTG Truong
Dai hoc Tien Giang
CKQ Truong
CD Kinh te -Ky Thuat Quang Nam
TDS Truong
Dai hoc TD - TT 2
CES Truong
CD Kinh te-Ky thuat Cong Nghiep
DVT Truong
Dai hoc Tra Vinh
CKV Truong

CD Kinh te-Tai Chinh Vinh Long
VHS Truong
Dai hoc Van hoa TP.HCM
CKC Truong
CD Ky thuat Cao Thang
YCT Truong
Dai hoc Y duoc Can Tho
CKP Truong
CD Ky Thuat Ly Tu Trong TPHCM
YDS Truong
Dai hoc Y duoc TP.HCM
CLT Truong
CD Luong Thuc Thuc Pham
MBS Truong
Dai hoc Mo TP.HCM
CDN Truong
CD My Thuat Trang Tri Dong Nai
TYS DH Y Khoa Pham Ngoc Thach CPS Truong
CD Phat Thanh truyen Hinh II
DBV Truong
Dai hoc Ba Ria - Vung Tau
CK4 Truong
CD Ky thuat Vinh Long
DBD Truong
Dai hoc DL Binh Duong
CM3 Truong
CD Su Pham Mau Giao TW3 TPHCM
DCL Truong
Dai hoc DL Cuu Long
CM2 Truong
CD Su Pham Trung Uong-Nha Trang
DSG Truong
Dai hoc DL Cong nghe Sai Gon
CSD Truong
CD San Khau Dien Anh TPHCM
DDT Truong
Dai hoc DL Duy Tan
CTS Truong
CD Tai chinh-Hai Quan
DTH Truong
Dai hoc Hoa Sen
CTQ Truong
CD Tai chinh Ke toan
DHB Truong
Dai hoc DL Hong Bang
CTU Truong
CD Tai Ngyen va Moi Truong TPHCM
DHV Truong
Dai hoc DL Hung Vuong
Co so 1 
KTD Truong
Dai hoc Kien truc Da Nang
Co
so 2
DKC Truong
Dai hoc DL Ky thuat - Cong nghe TP.HCM
CT3 Truong
CD The duc The Thao Da Nang
DNT Truong
Dai hoc DL Ngoai ngu - Tin hoc TP.HCM
CMS Truong
CD Thuong Mai
DPX Truong
Dai hoc DL Phu Xuan
CMT Truong
CD Xay Dung Mien Tay
DQT Truong
Dai hoc Quang Trung
CXS Truong
CD Xay Dung So 2
DTD Truong
Dai hoc Tay Do
CX3 Truong
CD Xay Dung So 3
DVH Truong
Dai hoc DL Van Hien
C56 Truong
CD Ben Tre
DVL Truong
Dai hoc DL Van Lang
C61 Truong
CD Su Pham Ca Mau
DYD Truong
Dai hoc DL Yersin Da Lat
C55 Truong
CD Can Tho
HOC
VIEN KY THUAT QUAN SU
C44 Truong
CD Su Pham Binh Duong
KQH Ky
su quan su (phia Bac)
C37 Truong
CD Su Pham Binh Dinh
KQS Ky
su quan su (phia Nam)
C43 Truong
CD Su Pham Binh Phuoc
DQH He
dan su (phia Bac)
C47 Truong
CD Su Pham Binh Thuan
DQS He
dan su (phia Nam)
C52 Truong
CD Su Pham Ba Ria Vung Tau
HOC
VIEN QUAN Y
C42 Truong
CD Su Pham Da Lat
YQH Bac
sy quan y (phia Bac)
C40 Truong
CD Su Pham Dac Lak
YQS Bac
sy quan y (phia Nam)
C48 Truong
CD Su Pham Dong Nai
DYH Bac
sy da khoa (phia Bac)
C38 Truong
CD Su Pham Gia Lai
DYS Bac
sy da khoa (phia Nam)
C36 Truong
CD Su Pham Kon Tum
Hoc
vien Khoa hoc Quan su
C49 Truong
CD Su Pham Long An
NQH He
quan doi (phia Bac)
C41 Truong
CD Su Pham Nha Trang
NQS He
quan doi (phia Nam)
C45 Truong
CD Su Pham Ninh Thuan
DNH He
dan su (phia Bac)
C34 Truong
CD Su Pham Quang Nam
DNS He
dan su (phia Nam)
C35 Truong
CD Su Pham Quang Ngai
Hoc
vien Bien phong
C32 Truong
CD Su Pham Quang Tri
BPH Co
so phia Bac
C59 Truong
CD Su Pham Soc Trang
BPS Co
so phia Nam
C46 Truong
CD Su Pham Tay Ninh
Hoc
vien hau can
C33 Truong
CD Su pham Thua Thien Hue
HEH Co
so phia Bac
C58 Truong
CD Su Pham Tra Vinh
HES Co
so phia Nam
C57 Truong
CD Su Pham Vinh Long
Hoc
vien Phong khong - Khong quan
CVN Truong
CD Van Hoa Nghe Thuat TPHCM
PKH Chi
huy tham muu (phia Bac)
CVL Truong
CD Van Hoa Nghe Thuat Dak Lak
PKS Chi
huy tham muu (phia Nam)
CDK Truong
CD Van Hoa Nghe Thuat va Du Lich Nha Trang
KPH Ky
su hang khong (phia Bac)
CYY Truong
CD Y Te Hue
KPS Ky
su hang khong (phia Nam)
CYK Truong
CD Y Te Khanh Hoa
Hoc
vien Hai quan
CYU Truong
CD Y Te Quang Nam
HQH Co
so phia Bac
CYG Truong
CD Y Te Kien Giang
HQS Co
so phia Nam
CBV Truong
CD Bach Viet
Hoc
vien Chinh tri Quan su
CDC Truong
CD Dan Lap Cong Nghe Thong Tin TPHCM
HAH Co
so phia Bac
CDD Truong
CD Dan Lap Kinh Te Ky Thuat Dong Du Da Nang
HAS Co
so phia Nam
CBD Truong
CD Dan Lap Kinh Te Ky Thuat Binh Duong
Truong
Sy quan Luc quan 1
CDA Truong
CD Tu Thuc Duc Tri
LAH Co
so phia Bac
CTN Truong
CD Ky Thuat-Cong Nghe Dong Nai
LAS Co
so phia Nam
CVX Truong
CD Ky Thuat-Cong Nghe Van Xuan
HVH HV Am nhac Quoc gia CET Truong
CD Kinh te-Cong Nghiep TPHCM
HCP HV Chinh sach va phat trien CTT Truong
CD Nguyen Tat Thanh
DDM DH cong nghiep Quang Ninh CAD Truong
CD Dong A
CIH DH Cong nghiep Viet- Hung CVS Truong
CD Van Hoa Nghe Thuat va Du Lich Sai Gon
VUI DH Cong nghiep Viet Tri